PRESSEMEDDELELSE – Effektanalyse: Offentlige løntilskudsjob får ledige hurtigere i job

Både dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere kommer hurtigere i beskæftigelse, hvis de har deltaget i offentlige løntilskud, viser ny effektanalyse.

Med beskæftigelsesreformen i 2014 blev offentlige løntilskudsjob målrettet, så de i højere grad følger reglerne for private løntilskudsjob. Baggrunden var, at offentlige løntilskudsjob ikke havde positive beskæftigelseseffekter, som det var tilfældet for private løntilskudsjob, men det billede har nu ændret sig.

Som opfølgning på beskæfti…

Klik her for at læse hele pressemeddelelsen!

Pressemeddelelsens kode: 6059caef24ae8